Polityka Prywatności

A. Wprowadzenie

 1. Prywatność odwiedzających stronę internetową zlokalizowaną w domenie: https://rblog.info (dalej zwaną „Blogiem”) jest dla nas bardzo ważna i dokładamy wszelkich starań, aby ją chronić. Niniejsza „Polityka prywatności” wyjaśnia, co robimy z danymi osobowymi użytkowników Bloga.
 2. „Użytkownikiem” nazywa się każdą osobę, która odwiedza Blog, przeglądając i czytając wpisy lub publikuje komentarze na temat treści wpisów.
 3. Zgoda na korzystanie z plików cookie zgodnie z warunkami niniejszej polityki podczas pierwszej wizyty na Blogu pozwala nam na korzystanie z plików cookie przy każdej kolejnej wizycie.

B. Zbieranie danych osobowych

Następujące rodzaje danych osobowych mogą być gromadzone, przechowywane i wykorzystywane:

 1. informacje o komputerze, w tym adres IP, lokalizacja geograficzna, typ i wersja przeglądarki oraz system operacyjny;
 2. informacje o Twoich wizytach i korzystaniu z Bloga, w tym źródło odesłań, długość wizyty, wyświetlenia stron i ścieżki nawigacji na Blogu;
 3. informacje o użytkowniku, takie jak jego imię (ogólnie – jego nazwa), adres e-mail, które podaje podczas publikowania komentarza pod wpisem na Blogu;
 4. informacje, które są generowane podczas korzystania z Bloga, w tym kiedy, jak często i w jakich okolicznościach użytkownik z niego korzysta;
 5. informacje zawarte we wszelkiej korespondencji przesyłanej do nas bezpośrednio e-mailem lub przesyłanej za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na Blogu, w tym treści komunikacyjne i metadane;
 6. wszelkie inne dane, dane osobowe i oraz informacje, które użytkownik dobrowolnie nam przesyła.

Zanim użytkownik ujawni nam dane osobowe innej osoby, musi uzyskać zgodę tej osoby na ujawnienie i przetwarzanie tych danych osobowych zgodnie z niniejszymi zasadami.

C. Korzystanie z danych osobowych użytkownika

Dane osobowe przesłane do nas za pośrednictwem Bloga będą wykorzystywane do celów określonych w niniejszej polityce lub na odpowiednich stronach Bloga. Możemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika do celu:

 1. administrowania Blogiem;
 2. umożliwienia korzystania z usług dostępnych na Blogu;
 3. przesyłania niemarketingowych wiadomości;
 4. wysyłania odpowiedzi e-mail, o które użytkownik jasno poprosił;
 5. zajmowania się zapytaniami i komentarzami składanymi przez użytkownika lub jego dotyczącymi w związku z Blogiem;
 6. zapewnienia bezpieczeństwa na Blogu i zapobieganie oszustwom;
 7. weryfikacji zgodności z warunkami korzystania z Bloga;
 8. innych zastosowań.

Ustawienia prywatności mogą być wykorzystane do ograniczenia publikacji informacji użytkownika na naszej stronie internetowej i mogą być dostosowane za pomocą kontroli prywatności na stronie. Nigdy nie będziemy bez wyraźnej zgody użytkownika przekazywać danych osobowych stronom trzecim lub jakimkolwiek innym związanym z nimi stronom trzecim, w celach marketingu bezpośredniego.

D. Ujawnianie danych osobowych

Możemy ujawniać dane osobowe użytkownika:

 1. w zakresie, w jakim jest to wymagane przepisami prawa;
 2. w związku z trwającymi lub potencjalnymi postępowaniami prawnymi;
 3. w celu ustanowienia, wyegzekwowania lub obrony naszych praw (wliczając w to udostępnienie informacji innym podmiotom w celu przeciwdziałania oszustwom);
 4. wszelkim osobom, które wedle naszej zasadnej opinii mogą wystąpić do sądu lub innego właściwego organu o ujawnienie takich danych osobowych, jeśli wedle zasadnej rozsądnej opinii, istnieje duże prawdopodobieństwo, że taki sąd lub organ nakaże ujawnienie takich danych osobowych

Z wyjątkiem postanowień zawartych w niniejszej „Polityce prywatności” nie będziemy udostępniać osobom trzecim informacji dotyczących użytkownika.

E. Zachowywanie danych osobowych

Dane osobowe, które przetwarzamy w dowolnym celu lub celach, nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne do tego celu lub tych celów.

F. Bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Podejmiemy zasadne techniczne i organizacyjne środki ostrożności w celu przeciwdziałania utracie, nadużyciu lub zmianie danych osobowych użytkownika.
 2. Będziemy przechowywać wszystkie dane osobowe, które użytkownik poda na bezpiecznych serwerach (chronionych hasłem i firewall’em).
 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że transmisja informacji przez Internet jest potencjalnie niebezpieczna i bezpieczeństwo przesłanych w ten sposób danych nie jest gwarantowane.
 4. Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie poufności hasła wykorzystywanego do uzyskania dostępu do Bloga (jeśli usługa rejestracji i zakładania konta użytkownika istnieje); nie poprosimy użytkownika o podanie hasła (z wyjątkiem sytuacji, gdy wymagane jest zalogowanie się na stronie Bloga).

G. Nowelizacje

Niniejsze zasady mogą być okresowo aktualizowane poprzez zamieszczenie na Blogu ich nowej wersji. Należy raz na jakiś czas sprawdzać stronę z „Polityką prywatności”, aby upewnić się, że użytkownik zna wszelkie zmiany w tych zasadach. Możemy powiadomić użytkownika o zmianach w niniejszej polityce za pośrednictwem poczty elektronicznej lub strony „Aktualności” zamieszczonej na Blogu.

H. Prawa użytkownika

Użytkownik może zażądać udostępnienia jego danych osobowych, które są przechowywane. Udostępnienie takich danych wiąże się z wysłaniem z adresu e-mail należącego do użytkownika (tego samego adresu, który podał przy publikacji komentarza) stosownej wiadomości z precyzyjnie określoną informacją o żądaniu udostępnienia jego danych osobowych.

Możemy na wyraźne żądanie użytkownika usunąć jego dane osobowe z bazy danych, w zakresie dozwolonym przez prawo. Wiąże się to również z usunięciem jego wszystkich komentarzy na Blogu oraz komentarzy powiązanych będącymi odpowiedziami na ten komentarz.

Zarówno żądanie udostępnienia danych osobowych, jak również żądanie usunięcia danych osobowych użytkownik powinien zgłaszać w wiadomości e-mail wysłanej pod adres: admin8@rblog.info.

I. Strony Internetowe osób trzecich

Blog może zawierać hiperłącza do stron internetowych osób trzecich. Nie mamy kontroli i nie ponosimy odpowiedzialności za politykę prywatności i praktyki osób trzecich.

J. Aktualizacja informacji

Prosimy o informację w przypadku zaistnienia konieczności skorygowania lub aktualizowania danych osobowych użytkownika, w których posiadaniu jesteśmy.

K. Ciasteczka

Blog korzysta z plików cookie (HTTP cookie). Plik cookie to plik zawierający identyfikator (ciąg liter i cyfr), który jest wysyłany przez serwer internetowy do przeglądarki internetowej i przechowywany przez przeglądarkę. Dane identyfikacyjne są ponownie przesyłane na serwer za każdym razem, gdy przeglądarka wyśle żądanie otwarcia strony znajdującej się na serwerze. Pliki cookie mogą być „trwałymi” lub „sesyjnymi” plikami cookie: trwałe pliki cookie będą przechowywane przez przeglądarkę internetową i pozostaną ważne do ustalonej daty wygaśnięcia, chyba że użytkownik usunie je przed datą wygaśnięcia; sesyjny plik cookie wygasa z końcem sesji użytkownika, gdy przeglądarka internetowa jest zamykana. Pliki cookie zazwyczaj nie zawierają żadnych informacji identyfikujących użytkownika, ale dane osobowe, które przechowujemy na jego temat, mogą być powiązane z informacjami przechowywanymi w plikach cookie i uzyskiwanymi z nich.

Na Blogu używamy skryptów Google Analytics, aby rozpoznać komputer, gdy użytkownik odwiedza witrynę; aby poprawić użyteczność Bloga; aby analizować korzystanie z Bloga; aby administrować i zarządzać Blogiem; aby zapobiegać oszustwom i poprawić bezpieczeństwo Bloga.

 1. Większość przeglądarek pozwala odmówić przyjęcia plików cookie — na przykład:
  1. w przeglądarce Internet Explorer (wersja 11) można blokować pliki cookie, korzystając z dostępnych ustawień zastępowania obsługi plików cookie, klikając „Narzędzia”, „Opcje internetowe”, „Prywatność”, a następnie „Zaawansowane”;
  2. w przeglądarce Firefox (wersja 73) możesz zablokować wszystkie pliki cookie, klikając  „Opcje”, „Prywatność i bezpieczeństwo”, wybierając „Własna” z karty „Wzmocniona ochrona przed śledzeniem”; i
  3. w Chrome (wersja 80) możesz zablokować wszystkie pliki cookie, klikając „Ustawienia”, dalej „Prywatność i bezpieczeństwo” i „Ustawienia witryn”, a następnie w karcie „Uprawnienia” klikając „Pliki cookie i dane stron”.

Zablokowanie wszystkich plików cookie będzie miało negatywny wpływ na możliwość korzystania z wielu stron internetowych. Jeśli użytkownik zdecyduje się zablokować pliki cookie, korzystanie ze stron internetowych, także z Blogu może okazać się problemowe.

Więcej informacji na temat plików cookie użytkownik znajdzie pod adresem: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

 1. Użytkownik może usunąć pliki cookie już zapisane na komputerze — na przykład:
  1. w przeglądarce Internet Explorer (wersja 11) należy ręcznie usunąć pliki cookie (instrukcje można znaleźć na stronie: http://support.microsoft.com/kb/278835);
  2. w przeglądarce Firefox (wersja 73) możesz usunąć pliki cookie, klikając „Opcje” i „Prywatność i bezpieczeństwo”, a następnie wybierając „Wyczyść dane…” z pozycji „Ciasteczka i dane stron”;
  3. w Chrome (wersja 80) możesz usunąć wszystkie pliki cookie, klikając „Ustawienia”, dalej „Prywatność i bezpieczeństwo” i następnie „Wyczyść dane przeglądania”.
 2. Użytkownik powinien mieć świadomość, że zablokowanie plików cookie będzie miało negatywny wpływ na użyteczność wielu stron internetowych, natomiast usunięcie plików cookie będzie skutkowało między innymi wylogowaniem ze stron internetowych, na które użytkownik się zalogował; utratą informacji zapamiętanych w formularzach lub utratą spersonalizowanych ustawień dla niektórych witryn.

Wszelkie pytania i uwagi odnośnie „Polityki prywatności” stosowanej na Blogu, użytkownicy mogą zgłaszać, wysyłając wiadomość pod adres e-mail: admin8@rblog.info.

Ostatnia aktualizacja: 28.02.2020